Valitse sivu

Avoin kirje Kuopion kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenille

Kongressihotellin rakentamisesta Kuopionlahdelle päätetään alkusyksystä 2019. Olemme haastatelleet useita satoja kaupunkilaisia ja 80 % vastanneista ei kannata pilvenpiirtäjähanketta!

ProKuopionlahden puolesta pyydämme päätöksiä tehdessä ottamaan kantaa seuraaviin asioihin:

Vastustamme kongressihotellin kerroskorkeutta 22 (24) kerrosta

 • täysin sopimaton Kuopionlahden ranta- ja kulttuurimaisemaan
 • ei kunnioitettu suunnittelukilpailun voittajan työtä, vaan se hyllytettiin, sillä terassimaisen hotellin rakentamista pidettiin ”liian vaikeana”.
 • hotellihankkeesta ei järjestetty asianmukaista tarjouskilpailua?
 • suunnittelukilpailun ”sponsorina” toimi Lapland Hotels Oy bulvaanina Kuopio Sporthotel Oy, joka käynnisti alkuperäiset neuvottelut kaupungin edustajien kanssa kongressihotellin rakentamiseksi – sama toiminta ei onnistunut Lahdessa ja Vaasa ei antanut myöskään lupaa Torni-hotellin rakentamiseksi
 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen (2019) ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunnot (2019) eivät puolla korkean paikan rakentamisesta Kuopionlahden ympäristöön
 • Master Plan 2030 ei ole yleissitova, ennen kuin uusi asemakaava alueelle on vahvistettu
 • kongressihotelliin suunnitteilla myös 2000 m2 asuinhuoneistoja, jotka ovat lisänneet kerroskorkeutta
 • lähialueen kiinteistöjen asukkaiden massiivinen näköeste, joka aiheuttaa lähiseudun kiinteistöjen arvon laskun
 • myös tuleville Mölymäen asunnoille merkittävä näköhaitta
 • julkisuuteen tulleet kuvakulmat antavat vääristävän kuvan pilvenpiirtäjän mukautumisesta ympäristöön
 • hotellin autopaikkavelvoite (120 autopaikkaa) on liian alhainen eikä vastaa kuopiolaisten hotellien autopaikkavelvoitteita
 • liikennesuunnittelulle ylivoimainen tehtävä, sillä liikennemäärät tukkivat Haapaniemen-, Kuopionlahden- ja Kirkkokadun sekä lähialueiden liikenteen
 • Musiikkikeskus ja sen aulanäköalat Kuopionlahdelle jäävät kongressihotellin varjoon, sillä hotellin perustaso on Musiikkikeskuksen räystäskorkeudessa!
 • kongressikeskus tulee kilpailemaan asiakkaista Musiikkikeskuksen kanssa
 • paikallisten hotellien vaatimaton käyttöaste (vuonna 2018 51,8 %)
 • kongressitilojen vuokrauksesta tulee aiheutumaan kaupungille huomattava vuosittainen kustannus
 • maapohjan (järvenpohjan) arvaamattomuus ja kunnallistekniikan

Rakentaminen kongressihotellia varten tuo kaupungille huomattavat kustannukset

On huomioitava, että Kuopio velkaantuu huomattavasti muissa investoinneissaan vuoteen 2022 mennessä, jolloin kongressikeskuksen rakentaminen pitäisi aloittaa!

Lisätietoa www.prokuopionlahti.fi -sivustolta

ProKuopionlahden puolesta:
Urkki Keinänen
Kari Kostiainen
Ilkka Hiltunen
Jouko Airasvaara