Valitse sivu

KUOPIONLAHDEN RANTA-ALUEEN RAKENTAMISSUUNNITELMAT

Kuopiossa on käynnistetty suunnitelma Kuopionlahden asemakaavan muuttamiseksi. Tätä varten oli järjestetty kilpailu, voittanutta ehdotusta on muutettu Kuopion kaupungin asemakaavaosaston ohjeitten mukaisesti kuopiolaisten mielipiteistä välittämättä merkittävällä tavalla. Asemakaava on edelleen valmisteluvaiheessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 05.02.1999 koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle edistää: egolokista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kestävää kehitystä. Sekä turvata suunnittelun laadun ja avoimen tiedottamisen.

Yleiskaava, jonka valtuusto vahvistaa, on Maankäyttö ja rakennuslain mukaan aina laadittava. Yleiskaavassa on alueiden käytön pääpiirteet. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa.

Asemakaava, jonka valtuusto vahvistaa. Asemakaava ohjaa rakentamista ja maankäyttöä, kaupunki-/ maisemakuvaa, hyvää rakentamistapaa ja voimassa olevan rakennuskannan käytön edistämistä.

KUOPIONLAHDEN SUUNNITELMA ON YLEISKAAVAN VASTAINEN HANKE

Asemakaavamuutosta suunnitellaan yleiskaava alueelle. Suunniteltu hanke on koulurakentamista (Lumit) lukuun ottamatta täysin yleiskaavan vastainen. Paviljonki, kongressikeskus ja hotelli edellyttäisivät yleiskaavan muuttamista. Yleiskaavassa ei myöskään ole merkintää massiivisesta pysäköintirakennelmasta tai maanalaisesta pysäköintilaitoksesta. Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttäisi ensin yleiskaavan muuttamista kyseisellä alueella. Tällöin toimenpiteen nimikkeenä on osayleiskaavan muuttaminen.

Vaatimus, että rakentamisessa pysytellään alueen asemakaavassa nyt vahvistetussa kerroskorkeudessa tai vaatimusta osayleiskaavan muuttamiseksi, ettei rakennusoikeuden kerrosalamäärää olennaisesti kasvateta. Vaatimus Kuopionlahden ranta-alueiden säilyttämiseksi laituri- ja virkistyskäytössä. Vaatimus liikennejärjestelyjen keskustaan etelän suunnasta ja sinne  poistuvien ajoneuvojen sujuvasta liikenteestä. Tasavallankatu on tärkein keskustaan etelästä johtava liikenneväylä.

Kuka tarvitsee kongressihotellia

Kuopiossa ei ole suuremmin tarvetta uusille hotelleille. Kapasiteettia nykyisissäkin hotelleissa riittää, siitäkin on käytössä keskimäärin vain n. puolet. Kuopiossa Tahko mukaan lukien on vuosittain n. 600.000 yöpymistä. Luku ei ole kasvanut merkittävästi esim. viimeisen viiden vuoden aikana, osa Kuopion hotelleista on alhaisen käyttöasteen vuoksi kannattamattomia. Kuopiossa on vireillä useita hotellisuunnitelmia mm. Scandikilla on voimassa oleva asemakaava ja valmis suunnitelma 100:n huoneen laajennusta varten Väinölänniemen tyvessä. Sokoksen paikoitusalueella on vahvitetussa asemakaavassa hotellin rakentamismahdollisuus. Kuopion Portin vahvistettu asemakaava antaa mahdollisuuden rakentaa hotellin tulevan Matkakeskuksen viereen. Muutama muukin hanke on vireillä mm. Keskuskentän alueelle, Hatsalaan ja Savilahteen.

Onko Kuopio kokous-ja kongressikaupunki

Suomen kokous- js kongressi-tapahtumat ovat keskittyneet Helsingin seudulle, Tampereelle ja Jyväskylään. Kuopion markkinaosuus Suomen kokous- kongressitapahtumista on vain n. 1,5 – 2 prosentin luokkaa. Kuopion sijainti. heikot maantie- rauta- ja lentoyhteydet eivät houkuttele tänne suurta kokous- ja tapahtumamäärää. Markkinoiden kasvattaminen on työn ja tuskan takana vaikka kuinka haluaisimme. Kuopiossa on lukuisia tiloja, joissa voi kokoustaa mm. Musiikkikeskus Teatteri, Kuopion suurhalli ja hotellien tilat. Nämä tilat kumisevat usein tyhjyyttään, koska kysyntää ei ole !

Kuopio 24.08.2018
Jouko Airasvaara
eläkeläinen