Valitse sivu

Herätkää kuopiolaiset!

Kuopion kaupunkirakennelautakunta on istunut pitkän kokouksen 27.2.2019 ja käsitellyt mm. Kuopionlahden rantaan suunniteltavan kongressihotellin perustamiseen liittyvää asemakaavan muutosehdotusta. Kolme kunnian miestä Markku Söderström, Ismo Apell ja Matti Sariola uskalsivat olla eri mieltä pilvenpiirtäjän korkeudesta – kiitos siitä heille! He olivat alkuperäisen suunnitelma 14 (16) kerroksen kannalla. He hävisivät kuitenkin 10 henkisen lautakunnan äänestyksessä numeroin 7-3. Kuntavaalit ovat vuonna 2021. Silloin palkitaan todennäköisesti nämäkin toimeksiannot. Lautakunnan enemmistö puolsi 22 (24) kerroksen korkeutta. Tämä suluissa oleva kerrosmäärä johtuu rakennuksen alustan runkokorkeudesta, joka on jo pelkästään nykyisen Musiikkikeskuksen räystäskorkeus!

Kuopion kaupungin kaavoittajat ovat laatineet kaupungin nettisivuille oikein kaunokirjallisen teokseen verrattavan puolustuspuheen, jossa mainitaan mm. nykyisen puistoalueen puiden rajoittavan Musiikkikeskuksen näköaloja. Samassa on vähätelty yläviistosta otetuilla ilmakuvilla 22 (24)-kerroksisen pilvenpiirtäjän massiivisuutta sekä hehkutettu Mölymäen tulevien tornitalojen läheisyyttä!

Hanke etenee. Me Kuopionlahden pilvenpiirtäjähankkeen vastustajat (prokuopionlahti.fi) olemme saanet jo jotain aikaiseksi: hotellihanke on eriytetty omaksi hankkeeksi ja sille kaupunki on hakemassa erillistä asemakaavan muutosta. Muutosehdotus on tulossa kaupunginvaltuustoon keväällä 2019.  Hotellin rakentaminen on arvioitu käynnistyvän vuonna 2022 samanaikaisesti pysäköintilaitoksen, aukioiden, katujen, puistojen ja ranta-alueiden rakentamisen kanssa. Valmista pitäisi tulla vuonna 2024. Lumitin suhteen työt alkavat 2019 ja kokonaisuus valmistuu 2021.

Kongressihotellin suunnittelun on tehnyt arkkitehtitoimisto Aihio Arkkitehdit, joka on erikoistunut tornitalojen suunnitteluun. Kongressihotellinhankkeen toteuttajaksi on valittu Lapland Hotels Oy/Pallas Rakennus Oy. Olisi mielenkiintoista nähdä kaupungin tekemä sopimus suunnittelijoiden sekä hankkeen toteuttajan kanssa? Vai, onko niin, että pohjoisen pojat sanelevat kuopiolaisen kaavoituksen, kuten Pirkanmaan ELY- keskus tekee Kuopion kohdalla 5-tien opasteissa? Tuntuu siltä, että arvostamamme lappilainen hotellikeisari Pertti Yliniemi yritysryppäineen on tullut porolla liian pitkälle kalaan! Toivotamme kuitenkin menestystä jo Kuopion kynnyksen ylittäneelle Asemakadun tulevalle hotellihankkeelle, unohtamatta Tullinkulmaa! Positiivisinta heidän suunnitelmissaan onkin kiinalaisten turistien tuoma lisämauste!

ProKuopionlahti ei vastusta kongressihotellihanketta ja hyväksyy hankkeen 14 (16)-kerroskorkeuden. Paras vaihtoehto olisi koko hankkeen siirtäminen Mölymäelle, Savilahteen tai Puijolle, kuten olemme jo aikaisemmin todenneet. Lumitin opiskelijat voidaan majoittaa samalle alueelle rakennettaviin Puijonkadun kerrostaloihin, joiden yhteyteen sijoitetaan myös asuntohotelli. Joko silloin putoaa kerroksia pilvenpiirtäjästä? Tulemme seuraamaan mielenkiinnolla tulevia liikennejärjestelyjä, jotka nykysuunnitelmien mukaan sumputtavat totaalisesti liikenteen Lumitin ja Musiikkikeskuksen läheisillä kaduilla! Samalla haluamme olla kirstun vartioina 189 milj. euron hankkeessa, ettei käy samalla tavalla kuin Alatorin yhteydessä.

Herätään ja käydään Kuopion kaupungin nettisivuilla! Sivuilta löytyvät nykyiset uudet kaavoitussuunnitelmat ja kaupungin lukuisat asiaa koskevat info-tilaisuudet. Asiat etenee loogisessa järjestyksessä ja tämäkin asia ratkaistaan kevätkuukausien aikana, ensin kaupunginhallituksessa ja sitten kaupunginvaltuustossa.

ProKuopionlahden puolesta

Urkki Keinänen
Ilkka Hiltunen