Valitse sivu

Vauhtisokeuttako Kuopiolla?

Kuopion Savilahteen suunnitellaan liikunta- ja tapahtumakeskusta.

Kuopiolla on suunnitteilla jätti-investointimenot. Investointimenot ovat menneinä vuosina olleet noin 60 miljoonaa euroa vuodessa, kun ne ovat lähivuosina (2019–2022) keskimäärin 115 miljoona euroa vuodessa.

Kuopio rakentaa muun muassa Hatsalan klassillisen koulun uudisrakennuksen (25 miljoonaa euroa) ja Kallaveden lukion korvaavan uudisrakennuksen (15 miljoonaa euroa). Investointiohjelmassa on myös Savilahden uusi liikunta- ja tapahtumakeskus (24 miljoonaa) ja Keskuskentän uusi Areena (15 miljoonaa), museon peruskorjaus ja laajennus (15 miljoonaa) sekä kaupungintalon peruskorjaus (20 miljoonaa).

Valmisteilla oleva Kuopionlahden kaava pitää sisällään kokous- ja kongressikeskuksen, taidelukio Lumitin uudisrakennuksen, noin 230-paikkaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen, mittavat kunnallistekniikan sekä aluetta ympäröivät puisto-, tori- ja rantarakenteet. Kaupungin osuus näistä hankkeista on yhteensä vajaa 70 miljoonaa euroa. Riittääkö edes tuo varaus?

Lisäksi on lähivuosille varattu 100 miljoonaa euroa vaihtoehtoisilla rahoitusmalleilla (elinkaarimalli, leasing) toteutettaviin investointeihin, esimerkiksi keskustan uima-, ja jäähalli pysäköintihalleineen (50 miljoonaa euroa). Nämä menot eivät näyttäisi sisältyvän kaupungin talousarvion investointiosan investointimenoihin.

Isot koulu- ja liikuntahankkeet käynnistyvät, mutta esimerkiksi ikäihmisten palvelujen edellyttämiin investointihankkeisiin ei kaupunki ole omina hankkeina varautunut lainkaan talousarviossa 2019 – 2022. Ei myöskään Kuopionlahden kaava-alueelle tulevista muista kaupungin rahoitettavista hankkeista näyttäisi olevan varausta kuin Lumitin uudisrakennus (21 miljoonaa euroa) lähivuosien investointiohjelmassa.

Kuntalaisena jää pohtimaan, mitkä ovat olleet kaupunginvaltuuston perusteet hyväksyessään investointiohjelman vuosille 2019 – 2022?

Riitta Koskinen
Suunnittelujohtaja (eläkkeellä)
Kuopio