Valitse sivu

Kuopio 7.3.2019
Liite oikaisuvaatimukseen

Arvoisa kaupunkirakennelautakunta ja sen jäsenet

Kuopion kaupunkirakennelautakunta on istunut pitkän kokouksen 27.2 ja käsitellyt mm. Kuopionlahden rantaan suunniteltavan kongressihotellin perustamiseen liittyvää asemakaavan muutosehdotusta. Lautakunnan enemmistö puolsi 22 (24) kerroksen korkeutta. Tämä suluissa oleva kerrosmäärä johtuu rakennuksen alustan runkokorkeudesta, joka on jo pelkästään nykyisen Musiikkikeskuksen räystäskorkeus!

Alueen kaavoittajat ovat laatineet kaupungin nettisivuille oikein kaunokirjallisen teokseen verrattavan puolustuspuheen, jossa mainitaan mm. nykyisen puistoalueen puiden rajoittavan Musiikkikeskuksen näköaloja. Samassa on vähätelty yläviistosta otetuilla ilmakuvilla 22 (24)-kerroksisen pilvenpiirtäjän massiivisuutta sekä hehkutettu Mölymäen tulevien tornitalojen läheisyyttä!

Hanke etenee. Me Kuopionlahden pilvenpiirtäjähankkeen vastustajat olemme saanet jo jotain aikaiseksi; hotellihanke on eriytetty omaksi hankkeeksi ja sille haetaan erillistä asemakaavamuutosta. Muutosehdotus on tulossa kaupunginvaltuustoon keväällä 2019.  Hotellin rakentaminen on arvioitu käynnistyvän vuonna 2022 samanaikaisesti pysäköintilaitoksen, aukioiden, katujen, puistojen ja ranta-alueiden rakentamisen kanssa. Valmista pitäisi tulla vuonna 2024. Lumitin suhteen työt alkavat 2019 ja kokonaisuus valmistuu 2021.

Kongressihotellin suunnittelun on tehnyt arkkitehtitoimisto Aihio Arkkitehdit, joka on erikoistunut tornitalojen suunnitteluun. Kongressihotellinhankkeen toteuttajaksi on valittu Lapland Hotels Oy/Pallas Rakennus Oy. Olisi mielenkiintoista nähdä kaupungin tekemä sopimus suunnittelijoiden sekä hankkeen toteuttajan kanssa?

Toivotamme kuitenkin menestystä jo Kuopion kynnyksen ylittäneelle Asemakadun tulevalle hotellihankkeelle, unohtamatta Tullinkulmaa! Positiivisinta heidän suunnitelmissaan onkin kiinalaisten turistien tuoma lisämauste!

ProKuopionlahti ei vastusta kongressihotellihanketta ja hyväksyy hankkeen 14 (16)-kerroskorkeuden.
Paras vaihtoehto olisi koko hankkeen siirtäminen Mölymäelle, Savilahteen tai Puijolle, kuten olemme jo aikaisemmin todenneet. Lumitin opiskelijat voidaan majoittaa samalle alueelle rakennettaviin Puijonkadun kerrostaloihin, joiden yhteyteen sijoitetaan myös asuntohotelli. Joko silloin putoaa kerroksia pilvenpiirtäjästä? Tulemme seuraamaan mielenkiinnolla tulevia liikennejärjestelyjä, jotka nykysuunnitelmien mukaan sumputtavat totaalisesti liikenteen Lumitin ja Musiikkikeskuksen läheisillä kaduilla! Samalla haluamme olla kirstun vartioina 189 milj. euron hankkeessa, ettei käy samalla tavalla kuin Alatorin yhteydessä.

ProKuopionlahden puolesta:

______________________
Urkki Keinänen

______________________
Ilkka Hiltunen